Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

در حال راه اندازی تله ای برای گردشگران ایرانی

 به گزارش رسانه های ارمنی ، زنان غیراخلاقی ارمنی که در ایروان است با شهروندان ایرانی که از این کشور دیدن می کنند در تماس هستند ، فیلم های خود را فیلمبرداری کرده و با تهدید به پخش این فیلم از گردشگران اخاذی می کنند. برخی از گزارشها حتی از زنان جوان و حتی خردسالان استفاده می کنند که بیشتر مورد پسند ایرانیان هستند.

پلیس از وقایع آگاه است ، اما بدون شکایت گردشگران هیچ اقدامی نکرده است و گردشگران را مخفی نگه داشته است زیرا می ترسند سفارت متوجه شود. یک ایرانی به نام سیاوش ، قربانی این تله ، گفت که زن ارمنی با وجود بازگشت به اصفهان باز هم از او پول خواسته یا تهدید کرده است که فیلم را به سفارت ایران در ایروان خواهد داد.